Menu

1. udgave, 1. oplag - April 2016

Få aftalerne på plads

Nu er tiden kommet til at få alle aftalerne på plads. Her har du for alvor glæde af en boligadvokat ved din side, så aftalerne kan formuleres så klart og præcist, at dine planer bliver gennemført som forventet. I dette kapitel ser vi nærmere på aftalegrundlaget.

Der er ingen handel uden en skriftlig aftale. Hvis køberen i forvejen ejer grunden, underskriver byggefirmaet og køberen en såkaldt entreprisekontrakt.

Hvis byggefirmaet sælger både grund og byggeri til køber, underskriver parterne en købsaftale, og købers ejendomsret sikres efterfølgende gennem digital tinglysning. Det er det, der traditionelt kaldes et skøde.

Det er vigtigt at opbevare aftalerne godt, selv i flere år efter, at byggeriet er afsluttet, fordi der senere kan opstå problemer. Det samme gælder alle øvrige dokumenter vedrørende byggeriet. Gem hellere for meget end for lidt. Brug f.eks. din e-boks.