Menu

1. udgave, 1. oplag - April 2016

En konkurs kommer på tværs

Går byggefirmaet konkurs under eller efter byggeriet, må den efterladte køber til at finde ud af, hvordan eventuelle mangler lader sig betale.

Knytter kravet sig til noget, som kun byggefirmaet kan få skyld for, er der desværre ikke meget at gøre. Hvis der ikke er foretaget løbende tilbagehold i betalingerne eller stillet bankgaranti fra byggefirmaets side, er den eneste mulighed at forsøge sig med en anmeldelse af et økonomisk krav i konkursboet. Men erfaringen viser, at der typisk vil være tale om en ganske beskeden, eller slet ingen, dækning til kravet (dividende).

En meget forudseende køber kan med held gå til det konkursramte firmas underentreprenører og leverandører for at få gjort huset færdigt. Men så skal det særskilt aftales i entreprisekontrakten eller købsaftalen, at køberen således overtager sælgerens leveringsgarantier.