Menu

1. udgave, 1. oplag - April 2016

Afleveringsforretningen trin for trin

 1. Aftal en dag, hvor byggeriet afleveres.
  •  Hvis ejendommen tages i brug inden afleveringen, hæfter entreprenøren stadig for mangler. Bygherre kan stadig gøre indsigelser om mangler gældende efter, at huset tages i brug.
  • Hvis ejendommen ikke kan tages i brug som tiltænkt ved aflevering, dvs. hvis ejendommen ikke kan fungere som bolig for familien ved
   afleveringen, foreligger der en væsentlig mangel, og bygherre BØR nægte indflytning, indtil manglen er udbedret. Det kan f.eks. være, hvis der ved aflevering ikke er indlagt vand og varme, når afleveringen sker i december måned, eller hvis alle køkkenelementer mangler.
  • Hvis der er væsentlige mangler, og ejendommen ikke kan tages i brug, anses aflevering ikke for sket, før manglerne er udbedret, dvs. at dagen
   for aflevering udskydes.
 2. Gennemgang med arkitekt eller anden uvildig rådgiver forud for aflevering.
 3. Reklamér over samtlige mangler og fastsæt frist for udbedring (antal dage, uger).
 4. Hvis byggefirmaet ikke foretager udbedring eller udbedring er mangelfuld, reklamér over for byggefirmaet igen og fremsæt frist på 10 dage.
 5. Bevissikring skal være dokumentérbar, tal evt. med din boligadvokat.
 6. Såfremt udbedring ikke sker, få en anden håndværker til at udføre arbejdet og kræv beløbet (udbedringsomkostningerne) betalt af den oprindelige entreprenør.