Menu

1. udgave, 1. oplag - April 2016

T-V

En tilstandsrapport er en byggeteknisk rapport som afdækker en bygnings fysiske tilstand.Tilstandsrapporten udarbejdes af en byggesagkyndig.

Er en kopi af tingbogens oplysninger, hvori rettighederne over en fast ejendom er registreret.

Registrering af rettigheder mv. (f.eks. over fast ejendom) i henhold til Tinglysningsloven.

Forestår hele projektet, og indgår kontrakter med underentreprenører og styrer et projekt og dets udførelse frem til færdig aflevering.

En totalentreprise er et projekt fra start til færdiglevering, hvor entreprenøren står for hele projektets tilblivelse, herunder også kontakt til f.eks. underleverandører.

Voldgiftsretten sammensættes af personer med særlig sagkundskab. Ved voldgift opnås ofte en hurtigere afgørelse end ved de  normale domstole, især fordi en voldgiftskendelse ikke kan appelleres, medmindre det modsatte er aftalt. Voldgift kan også være billigere end en retssag, da der ikke skal betales retsafgift, og sagen kan behandles uden den offentlighed om sagen, som kan være forbundet med en retssag.