Menu

1. udgave, 1. oplag - April 2016

Undersøg byggefirmaerne

Byggebranchen er omskiftelig. Som køber må man ikke være blind for den risiko, at byggefirmaet ikke er økonomisk solidt og måske må lukke midt under byggeriet. For at sikre dig selv og dit drømmehus bedst muligt, er det afgørende, at du ser byggefirmaerne nærmere efter i sømmene. Det skal ske, inden du skriver under på en kontrakt med firmaet. I dette kapitel ser vi nærmere på, hvad man skal tjekke i den forbindelse.

Første skridt er at finde ud af, om entreprenøren overhovedet kan opfylde købers ønsker til drømmehuset. Nogle entreprenører bygger alene efter et fast koncept (typehus), og er ikke indstillede på at opfylde individuelle ønsker. Derefter bør du undersøge, om entreprenøren (byggefirmaet) er et selskab eller en privatperson.

Personerne bag et selskab hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser, og det er derfor vigtigt at kigge selskabet grundigt efter i de økonomiske fuger. Her bør du indhente selskabets seneste regnskaber fra Erhvervsstyrelsen, ligesom du bør tale med de familier, som det pågældende selskab tidligere har bygget for.

Her kan du få at vide, hvordan de oplevede byggeforløbet, om de var tilfredse med samarbejdet, og om arbejdet var færdigt til tiden.

Er entreprenøren en enkeltperson, skal du også være opmærksom. Vedkommende kan have en dårlig økonomi, eller vedkommende kunne dø fra opgaven uden at efterlade sig penge nok til at gøre arbejdet færdigt. Køberen risikerer i så fald et tab. Har entreprenøren tegnet en forsikring, er problemet ikke uden videre ude af verden, for forsikringen dækker muligvis ikke, hvis sælgeren har handlet groft uagtsomt eller direkte i strid med byggeforskrifterne.

Du bør også på forhånd undersøge, om det er entreprenørens egne fastansatte håndværkere, der skal udføre arbejdet, eller om det er et byggesjak, der er hyret til opgaven.

For de fleste, der er uerfarne med byggeprocessen, vil det være en god investering at rådføre sig med sin egen arkitekt. Det er ikke nødvendigvis særlig dyrt, og arkitekten kan også benyttes som en slags tilsyn over for entreprenøren, stå for byggemøder og være problemløser, hvis der opstår problemer.