Menu

1. udgave, 1. oplag - April 2016

Penge til tiden

Byggefirmaet kræver ikke nødvendigvis penge under byggeriet. Nogle byggefirmaer sælger et færdigt projekt, hvor aftalen gælder et nøglefærdigt hus til en aftalt indflytningsdag. Først på flyttedagen skal penge falde, bortset fra en mindre udbetaling ved underskrift. Andre firmaer kræver løbende betaling under byggeriet. I sådanne tilfælde skal pengene falde i forhold til, hvor langt byggefirmaet er nået. Beløbet deles typisk i tre eller fire rater til betaling, f.eks. når soklen er støbt, når huset er rejst, når huset er lukket, og når familien skal flytte ind. Det sidste indebærer, at parterne er enige om eventuelle fejl og mangler.

En gylden regel er, at de betalte penge ikke må overstige mængden af udført arbejde. Hvis byggefirmaet går konkurs undervejs, er det ikke rart at have penge til gode. De kan være tabt. Det er derfor meget vigtigt at få vurderet, hvilken værdi byggeriet løbende vil have, når man sammenholder med de rater, der skal betales.

Hvis AB 92 eller AB Forbruger er aftalt, kan begge parter undervejs i byggeriet stille krav om, at modparten stiller sikkerhed for forpligtelserne. Det vil sige, at byggefirmaet kan kræve en bankgaranti for betalingen. Med lige så megen ret kan køberen kræve en garanti for byggefirmaets del af aftalen.

Uden AB 92, AB Forbruger eller anden aftale i øvrigt, kan ingen af parterne stille sådanne krav. Du skal samtidig være opmærksom på, at det ofte er sådan, at byggefirmaet prøver at krybe uden om at stille en banksikkerhed for ydelserne i aftalen. Hvis det sker, kan køber typisk kræve, at der tilbageholdes en andel af betalingerne, indtil huset er afleveret, og endda i en efterfølgende periode, hvor udbedring af fejl og mangler finder sted.