Menu

1. udgave, 1. oplag - April 2016

Andre udgifter

Det aftales mellem parterne, hvordan betaling af afgifter fordeles. Aftalen med byggefirmaet er også en nøgle til, hvordan omkostningerne skal fordele sig. Køber skal som regel betale for finansiering af købesummen og for den rådgivning, der knytter sig til forhandlinger og berigtigelse af handlen.

Når byggeriet er færdigt, kan familien endelig flytte ind i det, der hidtil har været en drøm. Det juridiske bevis på, at drømmen er gået i opfyldelse, er det tinglyste skøde. Staten skal have en tinglysningsafgift.