Menu

1. udgave, 1. oplag - April 2016

A

Står for ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder” og indgår som et ud af en række standarddokumenter, såkaldte ”agreed documents”, som bruges til at indgå aftaler om entrepriser.

Dette er standardaftalen der kan bruges, når en virksomhed indgår en aftale med en forbruger om et nybyggeri, en renovering eller ombygning.

En sælger har pligt til at reparere en solgt vare, hvis varen har en mangel, for eksempel hvis varen ikke fungerer, jf. købeloven § 78 (forbrugerkøb).

Afleveringsforretningen er den juridisk gældende afslutning på byggeriet. Håndværkeren afleverer byggeriet til bygherren, som én gang for alle modtager det.