Menu

1. udgave, 1. oplag - April 2016

C - G

En bøde for ikke at levere en given ydelse til tiden. Der fastsættes som regel et antal dagbøder, f.eks. 10 dagbøder á 8.000 kr.

En procentdel af et anmeldt tilgodehavende i et konkurs- eller tvangsakkordbo, som en køber får udbetalt ved boets afslutning; f.eks. er dividenden 5, når der udbetales 5.000 kr. af et anmeldt krav på 100.000 kr.

En entrepriseforsikring tegnes for entrepriser, hvor arbejdet udføres af momsregistrerede entreprenører.

I en fagentreprise indgår du individuelle aftaler med forskellige håndværkere om hver deres fagområde; f.eks. med blikkenslager, tømrer og elinstallatør.

Omhandler tvingende omstændigheder. Hændelser, som det ikke står i menneskers magt at afværge (naturkatastrofe o.l.).

Dette er den praktiske udformning af bygværkers fundament, dvs. grænsefladen mellem en konstruktion og jorden, samt udførelsen heraf.

Dybden som angiver hvor langt ned i jorden selve fundamentet skal.

En grundejerforening sørger bl.a. for at sikre vedligeholdelsen af fælles bygninger, anlæg og private fællesveje. Udgifterne hertil betales af boligejerne.